Haugesund Ishockeyklubb vil rette en stor takk til Sparebankstiftelsen SR-Bank for den flotte pengegaven vi mottok. Pengene vil gå til blant annet oppgradering av utstyr for barna som deltar på skøyte og hockeyskolen.

 

Posted in bredde, klubbinfo