Kategori: klubbinfo

Innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Alle våre medlemmer inviteres til ekstraordinært årsmøte i Haugesund Ishockeyklubb.

Sak på dagsorden:

Valg av ekstern revisor fra 2019. Dette er nødvendig av hensyn til klubblisens A-lag 1. divisjon.

Dato Mandag 03.06.2019
Tid 18:00
Sted Haugesund Ishall

Agenda:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkalling og saksliste.
  3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle styrets forslag vedrørende valg av ekstern revisor for 2019.

 

Etter årsmøtet vil det bli et uformelt, medlemsmøte hvor styret orienterer om status for klubben samt fremtidsutsikter. Klubben medlemmer oppfordres til å gi sine innspill/kommentarer samt evt stille spørsmål en måtte ha.

Vel møtt!

 

Med hilsen

Styret i Haugesund Ishockeyklubb, v/styreleder Kim Kjosnes

Haugesund Ishockeyklubb – informasjonsmøte mandag 7.9 kl 18:30 for trenere og ledere aldersbestemte lag samt ulike utvalg

Da er sesongen godt i gang og for å sikre at relevant informasjon når frem til de som skal
ha den, kalles det med dette inn  til et informasjonsmøte for trenere, ledere og andre
funskjoner i de enkelte lag og utvalg.

Tid:        Mandag 7.9, kl 18:30
Hvor:     Haugesund Ishall, møterommet Agenda:

1. Kort presentasjon av styre og utvalg
2. Kort presentasjon Christoffer Ruud
3. Kort presentasjon av de enkelte lags trenere, ledere etc
4. Styringsdokumenter i Haugesund Ishockeyklubb
5. Sponsorarbeid
6. Gjennomgang av brannvarsling, rømningsveier og rutiner i Haugesund Ishall
7. Krav og forventninger til ryddighet i Haugesund Ishall
8. Eventuelt

Styret