Ønsker du å være en av våre “hjørnesteiner”?

Grunnmuren i Haugesund Ishockeyklubb

Haugesund Ishockeyklubb har nå startet salget til vår «grunnmur» igjen. Grunnmuren er satt opp sammen med våre utstillinger i kioskområdet i Ishallen. Hjelp oss med å få fylt opp muren med nye steiner! Per idag er det rundt 20 grunnsteiner i vår grunnmur, men vi har plass til mange flere.

Grunnmuren skal styrke det økonomiske fundamentet for klubben og består av mange små grunnsteiner som til sammen skal utgjøre Grunnmuren. Grunnmuren er på ingen måte noen sponsorvegg, men en vegg som viser alle besøkende hvilke personer og firma som støtter opp om det arbeidet vi som klubb legger ned og de verdiene vi står for.

Det fysiske produktet som selges er en egen grunnstein på 15x5cm som graveres inn med ønsket tekst/navn. Hver grunnstein settes opp på en felles grunnmur, som blir godt synlig for alle. Sjekk gjerne ut hvordan det ser ut selv i ishallen. Som giver har du mulighet til å hjelpe oss med å få en stor og stabil grunnmur, med en eller flere grunnsteiner.

Alle kan kjøpe en grunnstein i vår grunnmur, uavhengig av om man er medlem av klubben eller ikke. En grunnstein koster 1000 kr + 100kr for å produsere. De som ønsker, er hjertlig velkommen til å donere mer. Du bestemmer selv hvilken tekst du ønsker skal stå på skiltet. Tekstene må gå igjennom en sensurkontroll før den sendes til inngravering av oss. Siden grunnmuren ikke er definert som sponsorat, kan vi dessverre ikke akseptere trykk av logoer eller bilder.

Grunnmuren er hjertet til klubben, og mange bekker små skal sørge for en stabil inntekt for klubben i tiden fremover.

Hvem kan være giver til Grunnmuren?
Bedrifter, privatpersoner, organisasjoner, klubber etc.

Bestilling

De som ønsker å bestille en grunnstein til vår grunnmur, kan sende en epost til regnskap@seagulls.no. Du vil da iløpet av kort tid motta en faktura på ønsket beløp (min 1000kr), pluss 100kr for produksjon av grunnsteinen. Så snart faktura er betalt, vil vi sende bestilling på produksjon av grunnsteiner med ønsket tekst. De som ønsker egne avtaler på å dele opp betalingen til feks månedlige betalinger, kan også få dette ved å informere om dette til ovennevnte epostadresse.

Treningsavgifter for sesongen 2018/2019

Styret har fastsatt følgende treningsavgiften for sesongen 2018/2019:

  • U8/U9: 800kr per semester/halvår (totalt 1 600kr for hel sesong)
  • U10/U11: 1000kr per semester/halvår (totalt 2 000kr for hel sesong)
  • U13: 1 200kr per semester/halvår (totalt 2 400kr for hel sesong)
  • U16: 1 400kr per semester/halvår (totalt 2 800kr for hel sesong) Betaler i tillegg 1150,- per måned i egenandel for reiser.
  • Kvinner/Herrer: 1 000kr per semester/halvår (totalt 2 000kr for hel sesong)
  • A-lag: 1 500kr per semester/halvår (totalt 3 000kr for hel sesong)

Søskenmoderasjon på treningsavgiften for aldersbestemte lag: 30% avslag for barn nummer 2, 50% avslag for barn 3-X. Søskenrabatten trekkes på betalingen for semester #2 (januar), og gjelder kun for spillere som deltar gjennom hele sesongen.

Medlemmenes treningsavgift følger det laget man tilhører, uavhengig av eventuelle hospiteringsordninger avtalt.

Kontigenter og avgifter for andre medlemstilbud:

  • Skøyte- og hockeyskolen: 750 per semester.
  • Learn-To-Play (LTP): 400kr per semester (totalt 800kr for hel sesong). Tilgang til is på annonserte tider med påkrevd utstyr.

 

Ekstraordinært årsmøte

Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i Haugesund Ishockeyklubb 19.03.2018 kl 18:00 i Haugesund ishall. Saker på agenda er godkjenning av revidert regnskap for 2015 og 2016.

Mvh

Styret, Haugesund Ishockeyklubb –  04.03.2018

Årsmøte 2018

Det kalles herved inn til årsmøte i Haugesund Ishockeyklubb 09.04.2018 kl 1800 i Haugesund Ishall.

Alle eventuelle saker må sendes til Styret innen 26.03.2018. Saker kan sendes til leder@seagulls.no

Mvh

Styret, Haugsund ishockeyklubb, 04.03.2018