Informasjon til klubber og lag i seriespill i regi av NHF og NIHF

 Med bakgrunn i pågående virus og at vi ønsker å begrense risiko for spredning mest mulig, ber vi om at alle klubber/lagledere tar ansvar for følgende:

  • Alle personer knyttet til våre lag/klubber (uansett trening/kamp) må være nøye med håndhygiene. Vask hendene godt med såpe og lunkent vann. Ha gjerne Antibac tilgjengelig også.
  • Hold dere minst en meter unna folk med åpenbare/kjente luftveissymptomer (eks hoste)
  • De som eventuelt hoster bør gjøre dette i engangs papirtørkle eller i albuekroken
  • Ikke benytt spillere som kan mistenkes å ha virus.
  • Takke for kampen skal foregå med hansker på og med knyttet neve (mot hverandre)
  • Alle ledere/trenere og foreldre skal oppfordres til å holde seg hjemme/holde barna hjemme dersom det er mistanke om virus

Vi viser også til sak på NIHFs nettsted om dette https://www.hockey.no/nyheter/2020/washing-hands/

NIHF Holdningskampanje

Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! Dommeren elsker også ishockey, på samme linje som deg.

Supportere og foreldre er rollemodeller på lik linje med trenere og lagledere. Holdninger barn og ungdom lærer seg på tribunen, også overfor hockeydommere, tar de med seg videre i livet og karrieren.

Som en del av NIHFs holdningskampanje, vil vi oppfordre alle våre medlemmer til å opptre høflig mot dommerne fra sidelinjen – både under a-lags kamper og breddekamper. Vi er helt avhengige av dommere for å kunne drive med vår idrett. Vårt mål og ønske er derfor at alle dommere som besøker vår arena skal ha en god opplevelse, og føle seg  inkluderte i jobben de gjør.

Vi har to gjenstående hjemmekamper i 2020. Vi har et stort ønske om at alle skal reflektere over viktigheten av å ha dommere tilstede på arenaen, og håper at alle kan hjelpe oss med å gjøre Haugesund Ishall til en arena hvor alle føler seg velkomne.

Hockeyskolen og barnelagene er barnas første møte med organisert ishockey. Organisert i den form at man har drakter og spiller på baner. Men husk at dette skal være lek – ikke blodig alvor. Det sistnevnte kommer tidsnok. Og førsteinntrykket betyr mye – ja, kanskje alt. La barna ha det gøy, la dem leke – og la resultatet være underordnet. Det viktigste resultatet du kan få er fornøyde barn som bygger opp vennskap gjennom samhandling.

Barna skal få oppmuntring og veiledning slik at de utvikler sine ferdigheter og ser framgang. Men det skal også legges vekt på å lære dem å innordne seg i et lagspill. De voksne må gjøre hva de kan for at alle barna trives. Og husk at du som voksen er et forbilde – barn har en egen evne til å gjøre som du gjør, ikke som du sier.

Kunngjøring

I forrige uke ble Haugesund Ishockeyklubb og Tore Tverderøy enige om å avslutte arbeidsforholdet som daglig leder.

Tore har vært engasjert i klubben over flere år i forskjellige verv, både som forelder, styremedlem, nestleder, sportslig leder og daglig leder. Styret og klubben setter stor pris på hans innsats og bidrag til klubben gjennom årene og ønsker å rette en takk til ham. Det er gledelig at Tore vil fortsette å kunne bidra videre inn mot klubben med hans kompetanse og kunnskap, men da etter behov.

Stillingen vil ikke bli erstattet med det første, styret vil bruke tiden fremover til å vurdere behovet og formatet av denne funksjonen for fremtiden.

I mellomtiden kan spørsmål rettes per mail til leder@seagulls.no

For styret, Kim Kjosnes