Facebooktwitter

Old Boys er sammensatt av alle aldre (fra 16 år og oppover). Mange av spillerene her har aldri spilt hockey før, dette er en trygg arena for å prøve seg på en ny sport, eller for å komme innom og vedlikeholde gamle kunster!

Old Boys har to kveldstreninger i uken, men også tilgang til ishallen for egentreninger og Fri is (LTP). Fri is er åpen isflate for alle klubbens medlemmer med kølle og puck, og mange andre medlemmer som kan rådspørres.

Treningstider, med anbefaling om minst 30 minutters oppmøte før trening:
Onsdag: 21:00

Trener står fritt til å nekte spillere som ankommer etter oppsatt treningstid!

Kontaktperson TBA TBA TBA
Trener Ondrej Polivka
Lagleder TBA TBA TBA
Materialforvalter TBA TBA TBA
Økonomiansvarlig TBA TBA TBA 
Facebooktwitteryoutubeinstagram