Facebooktwitter

Fri is er et tilbud til alle som har betalt treningsavgift i klubben. Dersom man ikke deltar på noen av de organiserte treningene, er det mulig å betale en egen avgift for å kunne benytte seg av Fri is. Prisen er 800,- for hele sesongen. Send e-post til medlem@seagulls.no for å få tilsendt faktura. Deltakere på klubbens Skøyte- og hockeyskole kan benytte seg av Fri is fra og med barnet har kommet til sone 3. Merk krav om full hockeybeskyttelse for å kunne gå på isen.

Tidene for Fri is blir annonsert sammen med treningstidene. I helger med kampaktivitet kan tidene for Fri is avvike. Dette blir annonsert på klubbens Facebook-side og hjemmeside.

Lek er en sentral del av utvikling, og Fri is er en arena for nettopp dette. Fri is skal være et sosialt knutepunkt for både barn og voksne.Dette er også en fin anledning for ekstra oppmerksomhet og utvikling av egne ferdigheter. Selv om Fri is er reservert til lek, skal det også være rom for at små grupper kan jobbe med enkelte ferdigheter på begrensede deler av isen sammen med en av klubbens godkjente trenere. Organisert aktivitet av en slik art skal ikke ta mer enn en rettferdig del av isen og utstyr, basert på antall aktive på isen, og skal heller ikke være ekskluderende for andre som har lyst til å prøve.

Organisert aktivitet som virker ekskluderende eller tar mer plass og utstyr enn hva som er rimelig kan medføre at man fratas muligheten til å benytte seg av dette tilbudet. Det skal vises hensyn til alle ute på isen, og hastigheten på både skudd og skøytegåing skal holdes kontrollert slik at uhell unngås.

 

Minimumskrav til deltakelse på Fri is er:

  • Betalt medlemskontingent og treningsavgift, enten på lag eller egen Fri is avgift. (Stikkprøver vil bli tatt gjennom sesongen)
  • Personer under 18 år skal alltid være ikledd fullt hockeyutstyr på isen
  • Personer over 18 år skal minimum ha hjelm og hansker (samt langermet genser og bukse)
  • Foreldre til barn som er på Skøyte- og hockeyskolen kan gå på isen sammen med barnet sitt uten å betale avgift.
  • All ferdsel på Fri is er på eget ansvar. Barn under 13 år (ungdomsskolealder) kan ikke gå på Fri is uten tilsyn fra voksne. Det er foreldres ansvar å påse at sitt barn har tilsyn under Fri is.
Facebooktwitteryoutubeinstagram