Alle våre medlemmer inviteres til ekstra ordinært årsmøte i Haugesund Ishockeyklubb.

 

Saker på dagsorden:
·  Avstemming om etablering av allianseklubb
·  Revidert budsjett
·  Endring av styre

 

Dato: Onsdag 26/5

Tid: 18:00

Sted: Digitalt møte/teams

 

Agenda:
1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkalling

3. Godkjenne saksliste

4. Velge dirigent

5. Velge referent

6. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen

7. Avstemming om etablering av Allianseklubb

8. Revidert budsjett

9. Endring av styre

 

Hvis medlemmer stemmer Ja for etablering av allianseklubb, blir det stiftelsesmøte etter avsluttet ekstra ordinært årsmøte.

 

Påmelding: Klikke her

 

Vel møtt.

 

Mvh,
Styre
v/ Leder
Anna Dahlqvist

 

Posted in Årsmøte

Medlemsmøte – presentasjon allianseidrettslag

 

Haugesund Ishockeyklubb v/ styret inviterer til medlemsmøte for presentasjon av avtale og budsjett i
forbindelse med endring til allianseidrettslag og skille A-laget ut i egen Elite.

 

« Haugesund Ishockeyklubb vil bli omorganisert til et Allianseidrettslag i forbindelse med at bredde
og elite, etter krav fra Norges  Ishockeyforbund (NIF),  må organiseres i separate enheter. Bredde-delen
vil fortsette i Haugesund Ishockeyklubb og Elite-delen vil etableres i et eget idrettslag, Haugesund Ishockeyklubb Elite»

 

Dette er i samsvar med vedtak på årsmøtet 11. mars 2021, og videre prosess vil være å innkalle til ekstraordinært årsmøte
etter medlemsmøte for endelig vedtak

Tid: 11. mai 2021
Kl: 19:00

Vær nøye med å skrive e-post adresse rett!

 

Påmeldingsskjema

Posted in Årsmøte, bredde, klubbinfo

Årsmøte Haugesund Ishockeyklubb. 

  

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund Ishockeyklubb. 

Årsmøtet avholdes torsdag 11.03.21 kl. 19:00 i Haugesund Ishall, Hanne Hauglands veg 8 5519 Haugesund, det vil også være mulighet for å delta digitalt. Nærmere info kommer. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25.02.21 til leder@seagulls.no 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli fremlagt på årsmøte. 

 

 

 

 

Posted in Årsmøte

På grunn av annen jobb har ikke styreleder anledning til å stille på årsmøte som opprinnelig innkalt 18. februar.
Det er derfor satt ny dato for årsmøte, tirsdag 3. mars 2020 kl 19.00 i Haugesund Ishall, Hanne Hauglands Veg 8 5519 Haugesund.

Frister for innsending av saken samt publisering av saksdokumenter vil utsettes parallelt med ny dato for årsmøte.
Dersom du har sak(er) du ønsker skal tas opp bes dette sendes til kim@seagulls.no innen tirsdag 18.02.
Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på vår hjemmeside www.seagulls.no én uke før årsmøtet.

Beklager evt ulemper endringen måtte medføre.

Med vennlig hilsen
Styret

Posted in Årsmøte